Bouwconstructies en aannemers

Het aanleggen van een goede drainage

Er zijn veel gebieden waar een goede drainage gewenst is. Drainage wordt toegepast voor het afvoeren van het overtollige water uit de bodem. Met de bodem wordt de bovenste laag van de aardkorst bedoelt. Drainage is een kunstmatige of natuurlijke verwijdering van het water uit de bodem. Wanneer we kijken naar de afwatering voor landbouwgebieden worden daarvoor bijvoorbeeld de sloten gebruikt. Het grondwaterpeil mag in de landbouwgebieden niet te hoog en te laag worden. Dat is slecht voor de gewassen en de verwerking van de producten. Zou de bodem in de landbouwgebieden slecht zijn doordat het grondwater te hoog is, kunnen de zware machines niet op het land, omdat het te drassig is. 

Kunstmatige drainage

Om wateroverlast te voorkomen, hebben veel bodems een goede afwatering nodig. Om de productie te verbeteren van de landbouwgewassen is er vaak een kunstmatige afwatering vereist. Wanneer de sloten niet genoeg zijn om het overtollige water af te voeren kunnen er drains worden aangelegd. Het grondwater mag niet te hoog in de bodem komen te staan.   

Grondwater

Onder het grondwater verstaan we al het water dat zich in de ondergrond, bodem en gesteente bevindt. Het meeste van dit grondwater is afkomstig van de gevallen neerslag. Veel van de gevallen neerslag komt eerst in de meren en rivieren terecht. Daarna zal het water in de bodem terecht komen. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar daarbij mag het grondwater ook weer niet te hoog worden.   

Sportvelden

Wanneer sportvelden worden aangelegd, is een goede afwatering van groot belang. Wanneer het hard regent zal het overtollige water snel afgevoerd moeten worden. Ook moet het gras niet te droog komen te staan. Het moet ook goed kunnen groeien. Daarbij is een goede afwatering van groot belang waarbij het grondwater op het juiste peil blijft.   

Nieuwe afwateringssystemen

De nieuwe afwateringssystemen bevatten geotextielfilters. Ze moeten voorkomen dat er kleine deeltjes in de afwateringsleidingen terecht komen, waardoor ze zouden kunnen verstoppen. Het geotextiel is een synthetische stof die speciaal is vervaardigd voor civiele en milieutechnische toepassingen. Ze houden de fijne gronddeeltjes vast, maar laten het water door. Ze zouden langs een greppel kunnen worden gelegd die dan met een grofkorrelig materiaal gevuld zou kunnen worden. Daarbij kun je denken aan steen, schelpen of grind. Het geotextiel wordt hierbij over de toplaag van het grofkorrelig materiaal gelegd. De greppel wordt daarna bedekt met aarde. Het grondwater zal door de geotextiel stromen en zal door het grofkorrelig materiaal naar een uitloop stromen. Is het grondwater hoog dan kun je ook nog een geperforeerde kunststofbuis gebruiken. Deze zal dan het overtollige water extra afvoeren. Op deze manier kun je een goede noodzakelijke afwatering bereiken.