Bouwconstructies en aannemers

Ontijzering van grondwater

Grondwater wordt gebruikt voor ons drinkwater, maar is vaak voorzien van ijzer. Nu hoeft een zeer kleine hoeveelheid ijzer geen probleem te zijn, maar grotere hoeveelheden is slecht voor de gezondheid. Daarnaast wordt grondwater erg veel gebruikt in de agrarische sector. Boeren die grondwater oppompen zullen dit grondwater eerst aan ontijzering willen blootstellen voordat ze het gebruiken. Teveel aan ijzer zorgt namelijk voor een roestaanslag op de gewassen en het geeft een onaangename geur en smaak. Een te hoog ijzergehalte zorgt ook voor de nodige technische problemen in leidingen, druppelaars en installaties. Ontijzering van grondwater is voor gebruik dan ook noodzakelijk. 

Beluchting 

De meest eenvoudige manier om grondwater te ontijzeren is via beluchting. Het kan ook via de chemische weg, waarbij chemicaliën ervoor zorgen dat ijzer uit het water verwijderd wordt, maar beluchting door middel van zuurstof is veel gemakkelijker toe te passen. Ook voor boeren die hun grondwater zelf ontijzeren is beluchting gemakkelijk toe te passen door zogenaamde beluchtingsvijvers op hun terrein aan te leggen. Ook zijn er speciale luchtcompressors op de markt die ervoor kunnen zorgen dat ijzerhouden water weer vrij van ijzer wordt.  Het principe van beluchting is simpel: in een bassin, een ontluchtingsvijver of luchtcompressor wordt het ijzerhoudende water gepompt. In een bassin of ontluchtingsvijver wordt dan gebruik gemaakt van beneveling, zodat het water in contact komt met veel zuurstof. In een luchtcompressor zorgt de compressor voor beluchting van het ijzerhoudende water dat in de compressor komt. Wanneer ijzerhoudend water in contact met zuurstof komt, vormen de ijzerdeeltjes vlokken. Deze vlokken zijn zwaarder dan het water en zullen naar beneden zakken. Het water is dan ijzervrij en kan dan als schoon water uit de bassin, ontluchtingsvijver of compressor gepompt worden.  Beluchting wordt ook wel oxidatie genoemd. De snelheid waarmee oxidatie gevormd wordt is afhankelijk van de hoeveelheid ijzer in het water en de hoeveelheid gebruikte zuurstof. Daarnaast is de pH-waarde van het water erg belangrijk. Bij onvoldoende pH-waarde zal er kalk aan het water toegevoegd worden. 

Filtratie of bezinking

Als het water vrij is van ijzer, dan blijven er nog ijzervlokken over. Deze ijzervlokken dienen dan nog verwijderd te worden. Dit gebeurd door filtratie of bezinking. Bij filtratie zullen de ijzervlokken door middel van een filter uit het water gehaald worden. Meestal gebeurt dit via een filter met zand. In een beluchtingsvijver zal een zandbodem voor de filtratie dienen en wordt het schone water overgepompt naar een andere vijver. Bij bezinking zullen de watervlokken door middel van de zwaartekracht naar de bodem zinken en daar of via een schraper of via een afvoer afgevoerd worden om uiteindelijk verwerkt te worden.